COACHENDE VAARDIGHEDEN

In onze trainingen werken we op maat. Bij de opzet houden we rekening met de context van uw organisatie/bedrijf. Coaching is nooit veraf. Onze trainingen hebben als doel om de krachtige en dynamische leeromgeving aan te scherpen. We gaan ook effectief aan de slag met uitdagingen uit uw eigen werkcontext en zetten hierbij in op duurzaam leren.  

In de trainingen ‘Open feedbackcultuur’ en ‘Coachende vaardigheden’ gaat het niet om het opnieuw leren van technieken of het volgen van stappenplannen.  We zoeken het in u!  Van nature uit is heel wat aanwezig in de mens wat deze onderwerpen betreft.  We halen ze gewoon van onder het stof en zetten ze op een bewuste manier in!

COACHENDE VAARDIGHEDEN 

de 7 trappist planeten

Tijdens deze meerdaagse training maakt u kennis met de zeven vaardigheden uit het inspirerend coachen van Jef Clement.  Het gaat om zeven vaardigheden die uiteindelijk ieder van ons in zich heeft. We halen ze tijdens deze training van onder het stof.  Back to basic: elk van ons heeft coachende vaardigheden bewust of onbewust ter beschikking!  Uiteindelijk schuilt in ieder van ons een coach!

Deze coachende vaardigheden zijn ruim inzetbaar: zowel in uw werk- als in uw privécontext.  Ze zijn toepasbaar in zeer uiteenlopende contexten.  Het is bijzonder boeiend hoe deze manier van kijken, gesprekken voeren en uitdagen tot leren rijkdom brengt in ieders leven.

Managers en leidinggevenden:

Jouw sturende rol als manager en leidinggevenden is van groot belang!  Het gaat over het helder maken van de doelen en duidelijke criteria weergeven zodat goed werk geleverd wordt.  Duidelijk richting geven stelt je tevens in staat om te organiseren en te delegeren.  Op het moment dat medewerkers taken op zich nemen, ontstaat bij hen vaak de behoefte aan leren:  Hoe doe ik dit het best?  Wat is de beste aanpak?  Hoe kunnen we dit probleem oplossen?  Op dat moment zijn coachende vaardigheden op hun plaats!  Coachen is een belangrijke managementvaardigheid geworden voor wie zijn medewerkers kansen tot groei en ontwikkeling wenst te geven.

Onderwijzend personeel:

Vandaag ben je meer dan diegene die enkel les geeft en kennis overdraagt.  Je bent vaak ook opvoeder, vertrouwenspersoon, … En je bent ook coach van jouw leerlingen!  Het is een uitdaging om leerlingen intrinsiek te motiveren tot leren.  Deze coachende vaardigheden helpen jou hierbij!  Ze dragen bij tot nieuwe dynamiek en enthousiasme.