Individuele coaching

Coaching is gericht op leren. ‘Leren’ binnen coaching gaat niet of slechts zelden over kennisoverdracht. We zien het veel breder. Het gaat over relationeel leren, leren van vaardigheden, het gevoelsmatig leren, het leren van nieuwe attitudes, het leren van nieuwe benaderingen, het ontwikkelen van nieuwe perspectieven, … Ongetwijfeld krijgt u hier ook in uw organisatie/bedrijf met te maken.

Als coach lokken we de zin tot leren uit en bevorderen we de groei zodanig dat zowel uw organisatie/bedrijf als de persoon zelf er winst uit weten te halen. Coaching is er niet alleen om probleemsituaties op te lossen. Alhoewel dit een belangrijk toepassingsgebied is: het loopt op een bepaalde afdeling in het honderd, een medewerker functioneert niet naar behoren, …

Coaching is er ook om de comfortzone te stretchen, anders te leren kijken, meer te durven dan men tot nu toe deed, grenzen te verleggen, te versterken van wat reeds goed gaat. Coaching gaat over het ontwikkelen van kracht en de mogelijkheden die er zijn verder te laten openbloeien.

Daarnaast is coaching toekomstgericht: Welke mogelijkheden biedt het probleem om te leren en te groeien? Waar liggen er nog niet ontdekte kansen die achter de probleemsituatie schuilgaan?

Coachen is op zoek gaan naar nog ongekende planeten tussen de sterren en daar voorbij.

De coaching die in de voorbeelden omschreven worden, worden hoofdzakelijk toegepast in een één-één relatie binnen een organisatie/bedrijf.

Enkele voorbeelden van coachingsvragen:

Een medewerker vraagt ondersteuning bij het verwerven van een competentie. Hoe kan de medewerker de vooropgestelde doelen omtrent die competentie verwerven?

Een manager vraagt zich af hoe hij er voor kan zorgen dat zijn medewerkers dezelfde visie delen. Hoe kan hij dit het beste aanpakken?

Een leidinggevende wil zijn leidinggevende vaardigheden in kaart brengen en nagaan hoe hij deze nog sterker kan maken. Hoe kan hij verder groeien zodanig dat hij de leidinggevende wordt, die hij écht wil zijn?

Een leidinggevende wil meer verantwoordelijkheid delen met medewerkers. Hoe kan hij een delegerende stijl van leidinggeven introduceren?

Een manager merkt dat een medewerker het moeilijk heeft met de veranderingen die op til staan. Hoe kan de manager er toch voor zorgen dat ook die medewerker zijn comfort vindt binnen de geplande veranderingen?

Een medewerker is gepromoveerd tot manager. Hoe stapt hij in die nieuwe functie zodanig dat hij er het beste kan uithalen voor zichzelf en het team waarmee hij aan de slag gaat?

Een verkoper wil zijn verkoopcijfer verhogen. Hoe kan hij meer overtuigingskracht en verkoopvaardigheid aan de dag leggen?

Coachingstraject:

Een coachingstraject brengt heel wat in beweging. Het is een dynamisch proces waarbij leren van groot belang is om de vooropgestelde doelen te kunnen bereiken. De ruimte tussen twee gesprekken of teamsessies is niet vooraf te bepalen. Coachplanet levert maatwerk en kiest ervoor om na één coachingssessie een datum te prikken voor de volgende. Het is hierbij belangrijk dat er voldoende tijd gegeven wordt om in die periode aan de slag te kunnen gaan met de nieuwe inzichten.

Lancering

We hechten veel belang aan de intake en maken hier graag tijd voor vrij. De intake is een vrijblijvend verkennend gesprek met de opdrachtgever (en betrokkene) waarin we reeds scherp stellen welke doelen men wenst te bereiken. Verder bepalen we ook de praktische afspraken: plaats, frequentie, duur van de gesprekken en de (tussentijdse) evaluatiemomenten. Als de organisatie de opdrachtgever is, wordt er een driepartijencontract gemaakt. We kijken ook of de ‘klik’ er is en beide partijen (coach en coachee) zich kunnen vinden in het samen op pad gaan.

De coaching

Standaard bestaat een coachingstraject uit drie coachingsgesprekken van telkens anderhalf tot twee uur. Elk traject kan verlengd worden. Dat wordt in samenspraak bepaald.

Evaluatie

Een tussentijdse of eindevaluatie dient om na te gaan in hoeverre de vooraf bepaalde doelen reeds gerealiseerd zijn. Alle betrokken partijen wonen deze evaluatiemomenten bij!

Nazorg

Na een coachingstraject nemen we binnen de drie maanden opnieuw contact met u op om te weten hoe het met u gaat. Ook de opdrachtgever en betrokkene kunnen dit initiatief nemen.