OPEN FEEDBACKCULTUUR

In onze trainingen werken we op maat. Bij de opzet houden we rekening met de context van uw organisatie/bedrijf. Coaching is nooit veraf. Onze trainingen hebben als doel om de krachtige en dynamische leeromgeving aan te scherpen. We gaan ook effectief aan de slag met uitdagingen uit uw eigen werkcontext en zetten hierbij in op duurzaam leren.  

In de trainingen ‘Open feedbackcultuur’ en ‘Coachende vaardigheden’ gaat het niet om het opnieuw leren van technieken of het volgen van stappenplannen.  We zoeken het in u!  Van nature uit is heel wat aanwezig in de mens wat deze onderwerpen betreft.  We halen ze gewoon van onder het stof en zetten ze op een bewuste manier in!

OPEN FEEDBACKCULTUUR

satelliet

Hoe kan een open-feedback cultuur bijdragen aan het welbevinden, de dynamische leeromgeving en de productiviteit binnen uw organisatie/bedrijf?  Waar liggen nog uitdagingen op u te wachten?

In deze training maak je niet enkel kennis met wat feedback nu werkelijk is, we gaan er ook effectief met aan de slag.  Waardering en bekrachtiging spelen hierin een hoofdrol, evenals het betrokken confronteren.  Het is meer dan het geven van een compliment of een schouderklopje.  Het is meer dan voorzichtig te zeggen wat je denkt.  We leren feedback geven op zo’n manier dat u én diegene voor wie de feedback bedoeld is, zich daar comfortabel bij voelt.  We staan stil bij wat er gebeurt indien feedback niet gegeven wordt en hoe een open feedbackcultuur kan bewerkstelligd worden.

Geen ingewikkelde, te volgen stappenplannen!  We gaan gewoon aan de slag met datgene wat van nature in ons zit!